• En studie om lederatferd i eldreomsorgen 

      Kristiansen, Lene (Master thesis, 2017)
      Denne studien har som formål å se på betydningen av lederatferd på trekommunale sykehjem i Oslo kommune som ble rangert høyest i brukerundersøkelsene fra 2014 og 2016. Ledelse har betydning på ulike nivå i organisasjonene, ...