• Sykehusledelse Transformerende atferd? 

      Hinrichsen, Lena Kristine; Seim-Wikse, Karl Johan (Master thesis, 2015)
      Tema for oppgaven er sykehusledelse, og det har de siste årene vært stort fokus på ledelsesfunksjonen ved norske sykehus. Betydningen av ledelsesfunksjonen forventes å øke betydelig i fremtiden. Sykehuset kan ifølge ...