• Motivasjon for frivillig arbeid i KFUK- KFUM-speiderne 

      Kjelling, Elise Irene (Master thesis, 2020)
      Denne oppgaven handler om hva som er motivasjonen bak valget om å bli speiderleder, og hvordan de kan de bli værende i KFUK-KFUM-speiderne. Studien avdekker forhold som kan brukes for å rekruttere og følge opp ledere på ...