• Fremtidens lederroller - Dagens toppledere om fremtidens lederroller mot 2030 

   Hovde, Christoffer (Master thesis, 2015)
   Ledelse er et tema det er skrevet mye om og forsket mye på. Undersøkelse etter undersøkelse viser at 65-75% av ansatte i en gitt organisasjon mener at nærmeste leder er det verste aspektet med jobben (Hogan & Kaiser 2005). ...
  • Mellom profesjon og politikk - Et fenomenologisk studie av barnehagestyrere i krysspress 

   Berg, Gro Benedikte (Master thesis, 2016)
   De senere årene har politiske myndigheter i stadig økende grad vist interesse for barnehagefeltet. Sammen med dette opplever barnehagene at detaljstyringen også øker. De politiske beslutningene kan utfordre barnehageprofesjonens ...
  • Resilient ledelse 

   Rygh, Bjørn (Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven bygger på litteraturanalyse og intervju med forskere, lederutviklere, ledere og tillitsvalgte. Oppgaven utvikler en hypotese om en resilient lederstil, diskuterer om og hvordan ledere kan bidra til å ...