• Har kommunestørrelse betydning for lokaldemokratiets styrke? 

      Kvamme, Sveinung (Master thesis, 2016)
      I 2015 iverksatte regjeringen en kommunereform. Et av målene med reformen var å styrke lokaldemokratiet gjennom å etablere større kommuner med større styringskapasitet og gjennomføringskraft enn små kommuner. På denne ...