• Studentevalueringer som styringsverktøy: Kontroll eller læring? 

      Berg, Karin-Elin (Master thesis, 2014)
      I denne oppgaven undersøker jeg hvordan studentevalueringer fungerer som styringsverktøy ved å se på hvordan de blir brukt i et styringsperspektiv og i et lærings- og utviklingsperspektiv. Jeg har tatt utgangspunkt i to ...