• Fremtidens skoleledelse 

   Deveci, Fatih Mehmet (Master thesis, 2020)
   Fremtiden er et ukjent fenomen, og samfunnsendringene er rivende raske og komplekse. Forskere i utdanningssektoren er usikre på om dagens skoleledere er rustet nok til å imøtekomme og håndtere utfordringene i fremtidens ...
  • Mål- og resultatstyring i grunnskolen : bidrar mål- og resultatstyring til gode resultater? 

   Waters, Paul Martin (Master thesis, 2013)
   Mål- og resultatstyring har blitt innført i mange norske kommuner som et verktøy for å virkeliggjøre kommunens strategi og kvalitetssikre kommunens tjenester. Forskningsspørsmålet i denne oppgaven har vært om bruk av mål- ...
  • Studentevalueringer som styringsverktøy: Kontroll eller læring? 

   Berg, Karin-Elin (Master thesis, 2014)
   I denne oppgaven undersøker jeg hvordan studentevalueringer fungerer som styringsverktøy ved å se på hvordan de blir brukt i et styringsperspektiv og i et lærings- og utviklingsperspektiv. Jeg har tatt utgangspunkt i to ...