• Nasjonal rammeplan for SFO. Med eller uten rammebetingelser? 

      Jonasdottir, Ingibjörg (Master thesis, 2022)
      Temaet for denne masteroppgaven er skolefritidsordningen og endringene som ble gjort rundt den i kjølvannet av Stortingsmelding 6 - Tett på - Tidlig innsats og inkluderende felleskap for barnehage, skole og SFO. Oppgaven ...