• Hybrid lederskap En ny form for ledelse? 

      Lie, Elisabeth (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven handler om ledelse i en hybrid arbeidshverdag, som i etterkant av pandemien har blitt «den nye normalen» for flere ledere i offentlig sektor. I denne studien har jeg forsøkt å se nærmere på hvordan ...