• Fremtidens skoleledelse 

      Deveci, Fatih Mehmet (Master thesis, 2020)
      Fremtiden er et ukjent fenomen, og samfunnsendringene er rivende raske og komplekse. Forskere i utdanningssektoren er usikre på om dagens skoleledere er rustet nok til å imøtekomme og håndtere utfordringene i fremtidens ...