• Medarbeidersamtalen : et ledelsesverktøy 

      Lien, Heidi; Lorentzen, Hilde Elisabeth (Master thesis, 2012)
      Temaet for denne studien er medarbeidersamtalen som et ledelsesverktøy. I oppgaven spør vi om ledere opplever medarbeidersamtalen som et effektivt og nyttig ledelsesverktøy for virksomhetens strategiske planlegging og ...