• Lean on me: Innføring av Lean i helsesektoren 

      Dybdal, Mina (Master thesis, 2014)
      Organisasjonsoppskriften Lean, beskrevet som en overordnet ledelsesfilosofi, en prosess og en metode, har gjort sitt inntog i helsesektoren de siste 15 årene. Medisinsk klinikk ved Oslo Universitetssykehus (OUS) innførte ...