• God kommunikasjon er å oppnå forståelse 

   Pedersen, Heidi Lovang; Linnestad, Hege (Master thesis, 2020)
   In this study we intend to achieve a better understanding of how hospital Department Heads use communication as a tool in their leadership role. We have seen that there are many individual interpretations of what ...
  • Hva motiverer enhetsledere på sykehus? 

   Ranstorp, Silje Hagen (Master thesis, 2020)
   Temaet for oppgaven er opplevelse av egen arbeidssituasjon og motivasjon hos enhetsledere på sykehus. Ledelse i sykehus har forandret seg gjennom historien, men det har vært to yrkesgrupper som har dominert i sykehus; ...