• Fremtidens skoleledelse 

   Deveci, Fatih Mehmet (Master thesis, 2020)
   Fremtiden er et ukjent fenomen, og samfunnsendringene er rivende raske og komplekse. Forskere i utdanningssektoren er usikre på om dagens skoleledere er rustet nok til å imøtekomme og håndtere utfordringene i fremtidens ...
  • Kompetente skoleledere og elevresultater : påvirker skolelederens formelle kompetanse den pedagogiske ledelsen? 

   Jahr, Ivar Michael (Master thesis, 2012)
   Arbeidet med denne oppgaven om rektors ledelse i forhold til nasjonale prøver har være en givende og lærerik prosess. Det har gitt meg innsikt og forståelse for interne prosesser i skolen og hvordan kompetent ledelse kan ...