• Effekter av eiendomsreformen i Oslo kommune 

      Johnsen, Johan (Master thesis, 2019)
      Temaet for denne oppgaven er eiendomsreformen i Oslo kommune. Denne reformen hadde som mål å forbedre og effektivisere kommunens eiendomsforvaltning. Bakgrunnen var at man antok at denne sektoren kunne ha betydelige ...