• Hva motiverer enhetsledere på sykehus? 

      Ranstorp, Silje Hagen (Master thesis, 2020)
      Temaet for oppgaven er opplevelse av egen arbeidssituasjon og motivasjon hos enhetsledere på sykehus. Ledelse i sykehus har forandret seg gjennom historien, men det har vært to yrkesgrupper som har dominert i sykehus; ...