• ROBEK : effekten av statlig kontroll 

   Mørch-Olsen, Steinar (Master thesis, 2013)
   For kommuner i økonomisk ubalanse skal vedtak om låneopptak og langsiktig leie godkjennes av Fylkesmannen. I denne masteroppgaven har jeg analysert hvordan (og i hvilken grad) registrering i ROBEK påvirker en kommunes ...
  • ROBEK: Effekten av statlig kontroll 

   Mørch-Olsen, Steinar (Master thesis, 2013)
   For kommuner i økonomisk ubalanse skal vedtak om låneopptak og langsiktig leie godkjennes av Fylkesmannen. I denne masteroppgaven har jeg analysert hvordan (og i hvilken grad) registrering i ROBEK påvirker en kommunes ...