• Balansert målstyring i kommuner: En casestudie av 12 kommuner. 

      Møller-Pettersen, Berit S.; Thorud, Atle (Master thesis, 2014)
      Formålet for denne studien er å bidra til økt kunnskap om hvordan balansert målstyring (BMS) brukes i norske kommuner og om hvilke forhold som kan forklare ulike virkninger. Denne casestudien bygger på data fra 12 kommuner. ...