• En begrepshistorisk analyse av «seksuelle overgrep mot barn» 

      Finckenhagen, Maren (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven har hatt som mål å følge utviklingen om hvordan seksuelle overgrep mot barn har blitt skrevet fram i lovens forarbeider. Hvordan seksuelle overgrep mot barn har blitt straffet, og hvilken forståelse ...