• Barnas stemme – hvem lytter? : samtaler med barn med lærevansker 

      Løhaugen, Bjørg (Master thesis, 2008)
      Utgangspunktet for å gjøre denne studien er mine erfaringer fra praksisfeltet og en forelesning om forskning og barn på Høgskolen i Oslo som inspirerte meg til å rette fokus mot barnet som selvstendig forskningssubjekt. ...