• Barns erfaring med oppvekst i to hjem 

      Finseth, Trude Kristin (Master thesis, 2017)
      Jeg har gjort en utforskende undersøkelse og intervjuet ni barn i alderen ni til tolv år om deres erfaring med oppvekst i to hjem. Å lytte til barnas fortellinger synes viktig for å få kjennskap til deres perspektiv for ...