• Erfaringer med Oppfølgingsteam 10-15 i bydel Gamle Oslo 

      Karlsen, Jonas Zeggag (Master thesis, 2020)
      Denne oppgaven er en miljøterapeutisk studie av forebyggende arbeid blant ungdom. Miljøterapi innebærer blant annet at man tilrettelegger for mestring og synliggjør ressursene til ungdommen. Studien ser nærmere bestemt ...