• Organisasjonens betydning for sosialarbeideres vurderinger 

      Oterholm, Inger (Skriftserien avhandling;(8), Peer reviewed; Doctoral thesis, 2015)
      Hvilken betydning har det for ungdom med barnevernsbakgrunn om de får oppfølging fra barneverntjenesten eller sosialtjenesten som del av NAV etter fylte 18 år? Temaet for avhandlingen er sosialarbeideres vurderinger om ...