• Det tekniske miljøet. Ingeniørar og norsk miljødebatt, 1945-1975 

      Aven, Håvard Brede (OsloMet Avhandling 2021;Nr 26, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2021)
      Denne avhandlinga handlar om debattar om globale miljøproblem blant norske ingeniørar i perioden mellom 1945 og 1975, og korleis enkelte ingeniørar deltok i breiare, offentlege ordskifte om miljøproblem som ein slags ...