• Arbeidsgiverrettet arbeidsinkludering: Ny politikk, ny praksis 

      Aksnes, Siri Yde (OsloMet Avhandling 2019;Nr. 26, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2019)
      Denne avhandlingen handler om dreiningen mot arbeidsgiverrettede tilnærminger til arbeidsinkludering og hvordan denne dreiningen påvirker praksis og forskning innenfor dette feltet. Studien har to formål. For det første ...