• Alle foreldre med? Syn på kvalitet og samarbeid i barnehagen 

      Wolf, Kristin Danielsen (OsloMet Avhandling 2020;Nr 25, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2020)
      Doktoravhandlingen omhandler foreldres syn på kvalitet i barnehagen og samarbeidet med barnehagen. Omtrent alle foreldre med barn i barnehagealder har et forhold til barnehagen. 97,1% av alle barn mellom tre og fem år ...