• Didaktiske prinsipper for relevant yrkes- og profesjonsutdanning 

      Sylte, Ann Lisa (Skriftserien Avhandling;11, 2017, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2017)
      Denne avhandlingen studerer utvikling av didaktiske prinsipper for relevant yrkes- og profesjonsutdanning gjennom aksjonsforskning. Det innebærer utviklingsforsøk med yrkes- og profesjonsretting av innhold, arbeidsmåter ...