• Yrkesfaglæreren som nøkkelperson i utdanning av helsefagarbeidere 

      Johansen, Else Marie (OsloMet Avhandling;2022 nr 45, Doctoral thesis, 2022)
      I mitt doktorgradsarbeid undersøker jeg hvordan yrkesfaglæreren kan forberede elevene for arbeidslivet ved hjelp av verktøy utarbeidet i og for arbeidslivet, samt lærerens betydning for at elevene velger å fullføre utdanningen ...