• Lærerstudenters emosjonelle erfaringer som pedagogisk fenomen 

      Helleve, Mette Birgitte (OsloMet Avhandling;2023 nr 32, Doctoral thesis, 2023)
      Målet for avhandlingen er å supplere den empiriske danningsforskningen med en teoriudviklende undersøkelse av lærerstudenters emosjonelle erfaringer. Hensikten er å fremskaffe kunnskap om lærerstudentenes emosjonelle ...