• Alle foreldre med? Syn på kvalitet og samarbeid i barnehagen 

   Wolf, Kristin Danielsen (OsloMet Avhandling 2020;Nr 25, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2020)
   Doktoravhandlingen omhandler foreldres syn på kvalitet i barnehagen og samarbeidet med barnehagen. Omtrent alle foreldre med barn i barnehagealder har et forhold til barnehagen. 97,1% av alle barn mellom tre og fem år ...
  • Kjensla av leikeplassen. Ei kvalitativ undersøking av fem år gamle barn sine bevegelsespraksisar i barnehagen 

   Pedersen, Lillian (OsloMet Avhandling 2020;Nr 22, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2020)
   Føremålet med denne artikkelbaserte avhandlinga er å undersøke kva som karakteriserer fem år gamle barn sine bevegelsespraksisar på barnehagens leikeplass, og korleis barna i dei leikande møta på leikeplassen kan utvide ...
  • Lærerstudenters emosjonelle erfaringer som pedagogisk fenomen 

   Helleve, Mette Birgitte (OsloMet Avhandling;2023 nr 32, Doctoral thesis, 2023)
   Målet for avhandlingen er å supplere den empiriske danningsforskningen med en teoriudviklende undersøkelse av lærerstudenters emosjonelle erfaringer. Hensikten er å fremskaffe kunnskap om lærerstudentenes emosjonelle ...