Show simple item record

dc.contributor.authorTkachenko, Elena
dc.contributor.authorFevolden, Benedikte Homme
dc.date.accessioned2019-01-30T12:13:06Z
dc.date.accessioned2019-03-11T14:34:33Z
dc.date.available2019-01-30T12:13:06Z
dc.date.available2019-03-11T14:34:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationTkachenko ET, Fevolden BH. Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte i arbeidsrettet norskopplæring. NOA. Norsk som andrespråk. 2018;2018(1-2):189-212en
dc.identifier.issn0801-3284
dc.identifier.issn0801-3284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6759
dc.description.abstractDenne artikkelen dreier seg om et arbeidsrelatert norskkurs for minoritetsspråklige barnehageansatte som ble gjennomført ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) mellom 2012 og 2017. Ut ifra ulike typer data om og fra disse kursene drøfter vi hvordan barnehager kan være språklæringsarenaer for minoritetsspråklige ansatte. Det overordnete formålet med artikkelen er å diskutere hvordan man kan skape sammenheng mellom barnehagen (arbeidsrommet) og norskkurs (undervisningsrommet) for flerspråklige barnehageansatte i liknende opplæringstilbud. Metodene i prosjektet er av en aksjonsforskende karakter. Dataene fra prosjektet antyder at kurset har gitt vesentlige bidrag til deltakernes faglige og språklige kompetanse, særlig i kraft av å styrke andrespråksinnlærernes «agency» – innlærernes handlingsrom til å delta i ulike typer språklige praksiser. Etter kurset føler kursdeltakerne seg tryggere språklig og er mer interesserte i å delta og bidra i flere situasjoner på jobben enn før, de har langsomt prøvd seg på flere og mer utfordrende oppgaver i barnehagen, og gjennom dette har de synliggjort seg selv og sin kompetanse og endret sin rolle på arbeidsplassen. Ved å delta mer i alle språkpraksiser har de lært mer både språklig og faglig.en
dc.description.abstractThis article discusses experiences from a workplace-based Norwegian language course for multilingual preschool practitioners organized by Oslo Metropolitan University between 2012 and 2017. From the data collected in this action research project, we discuss how preschools can be language learning arenas for multilingual staff. The major aim of the article is to explore opportunities for creating connections between the preschool (the working space) and the Norwegian language course (the teaching space) in language learning courses combined with employment. Our data demonstrate how such a course has contributed to development of the participants’ language and professional competence, especially by strengthening the second language learners’ agency. It empowered language learners to participate in a larger variety of language practices in their workplaces. After the course, the participants felt more secure in their language use and they seemed to be more interested to actively participate and contribute in their work. They have gradually started taking initiatives to more challenging tasks and by this have made their own competence more visible. They have changed their role in their workplace. By more active participation in the workplace’s language practices, they have got more opportunities both for language learning and professional development.en
dc.language.isonben
dc.publisherNovus forlagen
dc.relation.ispartofseriesNOA - Norsk som andrespråk;Nr 1-2 (2018)
dc.rightsArtikkelen er lisensiert under Creative Commons-lisensen Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.subjectArbeidsrettet norskopplæringen
dc.subjectArbeidsromen
dc.subjectUndervisningsromen
dc.subjectFlerspråklige barnehageansatteen
dc.subjectNorskkursen
dc.titleBarnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte i arbeidsrettet norskopplæringen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-01-30T12:13:06Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttp://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1563
dc.identifier.cristin1668777
dc.source.journalNOA. Norsk som andrespråk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Artikkelen er lisensiert under Creative Commons-lisensen Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as Artikkelen er lisensiert under Creative Commons-lisensen Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0