Show simple item record

dc.contributor.authorChvala, Lynell
dc.date.accessioned2019-02-26T08:37:12Z
dc.date.accessioned2019-03-06T20:20:13Z
dc.date.available2019-02-26T08:37:12Z
dc.date.available2019-03-06T20:20:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationChvala L. What are the core aims of English as a school subject? A study of teacher understanding in lower secondary school. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 2018;12(1)en
dc.identifier.issn1504-9922
dc.identifier.issn1504-9922
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6734
dc.description.abstractTeachers’ interpretations of the core aims of a school subject open or constrain what can be taught and learned in the subject in school. The global spread of English and its changing status in the world have impacted how English as a school subject is understood and what it is meant to achieve. This article explores teachers’ understandings of the core aims of English as a school subject at the end of basic English education in Norway. Data consist of interviews with 12 teachers across six schools in a large school district. Qualitative analyses of the data identify four core aims: 1) acquiring content knowledge of English-speaking countries, 2), developing communicative language ability 3) developing linguistic knowledge of English and 4) developing the democratic citizen. While acquiring knowledge and learning to communicate in English are dominant in teacher understanding, linguistic knowledge of English and democratic participation are much less pronounced. These findings are discussed in light of future needs for English as a world language. Finally, suggestions are made for bridging the way English as a school subject is understood today and imagining an alternative for the future.en
dc.description.abstractLærernes tolkning av de sentrale målene for et skolefag er avgjørende for hva som kan undervises og læres i faget i skolen. Utbredelsen av engelsk og språkets endrede status i verden påvirker hvordan faget forstås og hva som oppleves som hensikten med faget. Denne artikkelen utforsker læreres oppfatninger av de sentrale målene for engelskfaget i grunnskolen i Norge. Datamaterialet består av intervjuer med 12 lærere ved seks skoler i en stor kommune. Gjennom kvalitative analyser av intervjudata er fire sentrale mål identifisert: 1) Å tilegne seg kunnskap om engelsktalende land, 2) Å utvikle kommunikative ferdigheter, 3) Å utvikle engelsk språk- (lingvistisk-) kunnskap og 4) Å utvikle demokratiske medborgere. Mens kunnskapstilegnelse og utviklingen av kommunikative ferdigheter er dominerende i lærernes forståelse, er kunnskap om det engelske språksystemet og opplæring i demokratisk deltagelse mindre tydelig i materialet. Funnene blir diskutert med tanke på fremtidige behov for engelsk som verdensspråk. Til slutt presenteres et forslag for hvordan man kan bygge broer mellom forståelsen av engelsk som skolefag i dag og et mulig alternativ til dette i fremtiden.en
dc.language.isoenen
dc.publisherActa Didactica Norgeen
dc.relation.ispartofseriesActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge;Vol 12, Nr 1 (2018)
dc.rightsInnhold publisert i tidsskriftet Acta Didactica er - dersom ikke annet er uttrykt - lisensiert gjennom Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectSchool subjectsen
dc.subjectEnglish languageen
dc.subjectCore aimsen
dc.subjectTeacher cognitionsen
dc.subjectLower secondary schoolsen
dc.subjectNorwayen
dc.titleWhat are the core aims of English as a school subject? A study of teacher understanding in lower secondary schoolen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-02-26T08:37:11Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.5617/adno.6181
dc.identifier.cristin1591140
dc.source.journalActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Innhold publisert i tidsskriftet Acta Didactica er - dersom ikke annet er uttrykt - lisensiert gjennom Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Except where otherwise noted, this item's license is described as Innhold publisert i tidsskriftet Acta Didactica er - dersom ikke annet er uttrykt - lisensiert gjennom Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).