Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSeland, Idunn
dc.contributor.authorHuang, Lihong
dc.date.accessioned2019-01-04T09:42:36Z
dc.date.accessioned2019-01-07T09:37:28Z
dc.date.available2019-01-04T09:42:36Z
dc.date.available2019-01-07T09:37:28Z
dc.date.issued2018-10-23
dc.identifier.citationSeland I, Huang L. Literacy som aspekt ved norske elevers demokratiforståelse. Skolens bidrag til elevers lærling om demokrati undersøkt gjennom læreplaner og karakterer i fire fag.. Tidsskrift for ungdomsforskning. 2018;18(1):123-145en
dc.identifier.issn1894-1036
dc.identifier.issn1894-1036
dc.identifier.urihttps://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2999
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6465
dc.description.abstractNorske elever som skårer høyt i kunnskapstesten om demokrati i International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) i 2016, har også høye karakterer i samfunnsfag, norsk, matematikk og engelsk. Et sentralt spørsmål i demokratiforskningen er om slik kunnskap skyldes trekk ved undervisningen eller ved elevenes bakgrunn. Vi undersøker hvordan læreplanenes innhold kan sannsynliggjøre elevenes resultat i ICCS’ kunnskapstest gjennom å øve elevene i skriftkyndighet (literacy). Betydningen av literacy er tidligere kjent fra forskning om demokratikunnskap, men ICCS-studien måler ikke literacy på individnivå. Vår karakteranalyse drøftet i lys av literacy-begrepet bidrar til å styrke en konklusjon om at skolens undervisning bidrar til elevers demokratikunnskap.en
dc.description.abstractThis article "Literacy as an aspect of Norwegian students’ civic knowledge” investigates the possible connection between curriculum and civic knowledge through the concept of literacy based on an analysis of students’ grades in four school subjects. The article relates to the debate on whether education can contribute to civic knowledge, or if this should be considered as an element of students’ socioeconomic background. Norwegian students’ score on the civics test in the International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2016 correlates with students’ grades in social studies, Norwegian, mathematics and English. We apply curriculum analysis to investigate the overlap between these subjects and the content domains of the ICCS civic test in order to see if and how the curriculum could contribute to the test results. We argue that the influence of curriculum on students’ civic knowledge is enforced by the latest Norwegian educational reform (2006), structured to develop and enhance students’ literacy in all subjects. The correlation between literacy and democratic knowledge is previously known, but the ICCS study does not measure students’ literacy on the individual level. Our analysis contributes to the search for influence of education on civic knowledge through the concept of literacy.en
dc.description.sponsorshipStudien er finansiert av Utdanningsdirektoratet.en
dc.language.isonben
dc.publisherNOVA, OsloMet – storbyuniversiteteten
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for ungdomsforskning;Årgang 18, nr. 1–2018: Temanummer: Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. ICCS 2016
dc.rightsDette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons-lisensen er mer spesifikt Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Ingen DOI-identifikator var vedlagt denne artikkelen.en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectDemokratikunnskaperen
dc.subjectLæreplananalyseren
dc.subjectSamfunnsfagen
dc.subjectSkriftkyndigheten
dc.subjectVurderingeren
dc.titleLiteracy som aspekt ved norske elevers demokratiforståelse. Skolens bidrag til elevers lærling om demokrati undersøkt gjennom læreplaner og karakterer i fire fag.en
dc.typeJournal articleen
dc.typeJournal article
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-01-04T09:42:36Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1632704
dc.source.journalTidsskrift for ungdomsforskning


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons-lisensen er mer spesifikt Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ingen DOI-identifikator var vedlagt denne artikkelen.
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons-lisensen er mer spesifikt Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Ingen DOI-identifikator var vedlagt denne artikkelen.