Show simple item record

dc.contributor.advisorJohnsen, Åge
dc.contributor.authorHoldal, John A.
dc.contributor.authorHovengen, Simen
dc.date.accessioned2018-11-27T14:18:14Z
dc.date.available2018-11-27T14:18:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6396
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker hvordan utvalgte deler av strategiprosessen kan ha sammenheng med strategiens virkning. Strategisk styring er utbredt, og det benyttes omfattende ressurser i dette arbeidet. Det er derfor ønskelig å se resultater av denne innsatsen. Vet vi nok om hvordan strategiprosessen bør tilnærmes for å oppnå ønsket virkning? Teorien på området er omfangsrik, men empirisk basert kunnskap er i større grad en mangelvare. Hva bidrar til at strategien blir et potent styringsverktøy som evner å påvirke beslutningsatferd i organisasjonene? Vi antar at prosessen rundt utforming, iverksetting og oppfølging av strategien har betydning for virkningen av strategien. Undersøkelsen er plassert i norsk arbeidsliv, og rettes spesielt mot offentlig sektor. Hovedanliggende for oppgaven er å undersøke hvordan følgende elementer kan påvirke oppfattelsen av strategiens virkning: a) Mål fastsatt og utledet fra strategisk plan. b) Ansattes plassering i hierarkiet. c) Jevnlig oppfølging av strategien. d) Ledere og mellomledere har medvirket i strategiprosessen. e) Ansatte har medvirket i strategiprosessen. Det ble benyttet data fra en undersøkelse om strategisk planlegging rettet mot mastergradsstudenter. Resultatene fra regresjonsanalysen tyder på at oppfattelsen av strategiens virkning økte når mål var fastsatt og utledet fra strategisk plan, når strategien ble fulgt opp jevnlig, og når både ledere og ansatte hadde medvirket i strategiprosessen. Ansattes plassering i hierarkiet viste ingen signifikant sammenheng med strategiens virkning.en
dc.description.abstractThis study analyses how certain elements of the strategy process interact with strategic impact. The use of strategic management is widespread, and the cost is comprehensive. This effort comes with an expectation of results. Do we have enough knowledge on how to approach the strategy process in order to achieve the desired impacts? The theory on the matter is comprehensive. Knowledge based on empirical evidence, however, appears to be somewhat scarce. What contributes in making the strategy a potent management tool that influences decision behavior in the organizations? We assume that the processes involving the design, implementation and monitoring of the strategy influences the impact of the strategy. The scope of this study is the Norwegian working life, and it is mainly focused on the Norwegian public sector. Regarding perceived impact of the strategy the following elements are analyzed in more detail: a) Goals that are derived from the strategy. b) The hierarchical position of the employees involved. c) Monitoring of the strategy on a regular basis. d) Contribution of leaders and managers in the strategy planning process. e) Contribution of employees in the strategy planning process. The analysis was based on a survey regarding strategic planning and management. Regression analysis suggests that the perceived impact of the strategy increased with the presence and monitoring of goals that are derived from the strategy, and when leaders, managers and employees had participated in the strategy process. The analyze showed no significant impact related to the hierarchical position of the employees involved.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectStrategiske virkningeren
dc.subjectStyringen
dc.subjectStrategiske regresjoneren
dc.subjectStrategiprosesseren
dc.subjectMellomledereen
dc.subjectKvantitative strategieren
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.titleStrategi i offentlig sektor - Ledestjerne eller nederst i en skuff?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record