Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Kjell Sverre
dc.contributor.advisorAsk, Anne Merete Selvik
dc.contributor.authorJohnsen, Vilde Ulversøy
dc.date.accessioned2018-09-13T10:33:18Z
dc.date.available2018-09-13T10:33:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6159
dc.descriptionMaster i samfunnsernæringen
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Mat og helse-faget i grunnskolen skal være et helsefremmende fag som gir elevene kunnskap om og ferdigheter i matlaging og råvarer, matkultur og helse og livsstil. Skolen skal, med alle fagene som inngår, være en arena som omfavner alle elever uavhengig av sosioøkonomisk status, etnisitet og religion. Det skal vises hensyn og respekt for hver enkelt elevs bakgrunn. Likeverdighet og tilpasset opplæring er overordnede prinsipper i skolen. Det stilles derfor trolig mange krav til mat og helse-lærere for å sikre at faget imøtekommer alle elever. Formålet med masterstudien er derfor å undersøke hvilke utfordringer lærere i mat og helse-faget på ungdomsskoletrinnet i dag kan stå ovenfor. Metode: Studien har et kvalitativt forskningsdesign, og data er innsamlet ved hjelp av semi-strukturerte dybdeintervjuer av ni lærere som underviser i mat og helse-faget på ungdomsskoletrinnet. Tolking av de transkriberte intervjuene ble foretatt i et fenomenologisk teoretisk perspektiv, og det ble brukt systematisk tekstkondensering for analyse av datamaterialet. Funn: Informantene opplevde flere utfordringer i møte med mange elevers kostholdspreferanser og -restriksjoner. Enkelte kostholdsrestriksjoner ble tatt mer hensyn til enn andre. Et interessant funn var at restriksjoner vedrørende allergi og intoleranser syntes å bli tatt mer hensyn til enn religiøse spiseforskrifter og tilhørende begrensninger. Over halvparten av informantene brukte ikke Kostholdsplanleggeren, hvilket de begrunnet med frykt for at elevene skulle få et anstrengt forhold til mat og det å telle kalorier. Andre utfordringer var fagets struktur, organisering og prioritet. Konklusjon: Mange av informantene har verdifull innsikt i ulike kostholdshensyn som må tas i undervisningen for å sikre at faget imøtekommer alle elever, spesielt de elevene med ulike preferanser og restriksjoner i kostholdet sitt. Enkelte av lærerne kan imidlertid ha noe begrenset kunnskap om hvordan man tilrettelegger for dette for å ivareta likeverdsprinsippet overfor alle grunnskoleelevene. En landsdekkende spørreundersøkelse av mat og helse-lærere om masterstudiens tema og hovedfunn bør med fordel gjennomføres.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAEH;2018
dc.subjectKostholdspreferanseren
dc.subjectKostholden
dc.subjectRestriksjoneren
dc.subjectAllergien
dc.subjectMat- og helseen
dc.subjectUngdomsskolenen
dc.subjectLærereen
dc.subjectMatkulturen
dc.subjectUtfordringeren
dc.subjectEleveren
dc.subjectUndervisningen
dc.titleLæreres opplevelse av utfordringer i mat og helse-undervisningen på ungdomsskoletrinnet: Med vekt på elevers kostholdspreferanser og -restriksjoneren
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record