Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Kjell Sverre
dc.contributor.advisorMolin, Marianne
dc.contributor.authorLied, Karoline Steenbuch
dc.date.accessioned2018-09-11T11:14:01Z
dc.date.available2018-09-11T11:14:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6153
dc.descriptionMaster i samfunnsernæringen
dc.description.abstractBakgrunn: Overvekt/fedme er et stort folkehelseproblem. Hvert år fedmeopereres omkring 3000 personer i Norge. Alle som opereres ved offentlige sykehus må gjennom et obligatorisk Startkurs før operasjonen. Kurset har blant annet til hensikt å bistå deltakerne med å komme i gang med livsstilsendringer og etablere et støttende nettverk. Relativt få studier er utført angående opplæring til denne målgruppen. Hensikt: Å kartlegge endringsprosessen til fedmepasienter som deltar på Startkurs, samt vurdere deres opplevelse av brukermedvirkning og sosial støtte. Metode: Semistrukturerte dybdeintervjuer av åtte kursdeltakere, i to omganger. Tolkningen av de verbatim transkriberte intervjuene ble utført i en fenomenologisk teoriramme. Funn: Funnene viser at 1) de fleste kommer i gang med endringsarbeidet på Startkurset, 2) de fleste opplever brukerpanelet som betydningsfullt, 3) det er ulike meninger om betydningen av sosiale støtte, både i og utenfor Startkurs, 4) alle får ny kunnskap om tilbakefall, 5) flere innrømmer å ha en spiseforstyrrelse og 6) mange klarer ikke å se seg selv som slank. Konklusjon: Studien viser at pasienter opplever Startkurs som nyttig, og at kursholderne får pasientene i gang med sitt endringsarbeid, gjennom egenkraftmobilisering (empowerment). For at nytteopplevelsen til den enkelte pasient skal bli enda bedre bør man utføre longitudinelle studier som studerer empowerment og sosial støtte over lenger tid. I tillegg bør brukere i brukerpanelet ha mer ulike erfaringer etter fedmeoperasjon, og man bør i større grad vektlegge temaene tilbakefall og spiseforstyrrelser.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAEH;2018
dc.subjectFedmeen
dc.subjectOvervekten
dc.subjectKirurgien
dc.subjectFedmekirurgien
dc.subjectBrukermedvirkningen
dc.subjectEmpowermenten
dc.subjectSpiseforstyrrelseren
dc.subjectEndringsprosesseren
dc.subjectPasienteren
dc.subjectSosial støtteen
dc.titlePasienters opplevelser av «Startkurs» som holdes i forkant av fedmekirurgi.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record