Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorReitan, Janne Beate
dc.contributor.advisorHansen, Lillegerd
dc.contributor.authorBangsund, Majken
dc.date.accessioned2018-06-29T07:04:14Z
dc.date.available2018-06-29T07:04:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6005
dc.descriptionMaster i estetiske fagen
dc.description.abstractI denne masteravhandlingen står menneskers relasjoner til ting i fokus. Ulike sider ved materiell kultur og perspektiver fra designforskning vil presenteres. Avhandlingen har et fagdidaktisk formål, rettet mot undervisning og opplæring i fagområder innenfor kunst, design og håndverk. Samfunnsetikk og perspektiver på forbruk og miljø danner noe av grunnlaget for avhandlingen, hvor utfordringene som vi står ovenfor med tanke på overforbruk, forurensning og utnytting av jordens ressurser vil kreve mer oppmerksomhet fra mennesket i tiden fremover. Kunnskap om menneskers forhold til ting, tilknytning til ting og reparasjon av ting er noe som kanskje kan bidra positivt med tanke på den negative utviklingen, og hører med som en del av både den praktisk-estetiske og teoretiske utforskningen i avhandlingen. For å undersøke sider ved temaet og med målsetningen om å forbedre praksis er følgende problemstilling utarbeidet: Hvilke fagdidaktiske mulighetsrom kan oppstå gjennom å undersøke menneskers holdninger knyttet til forbruk og deres tilknytning til ting? Undersøkelsen tar utgangspunkt i intervjuer av fire voksne personer og deres forhold til ting og til avhandlingens tematikk. Empirien som produseres gjennom kvalitativt intervju vil sammen med avhandlingens vitenskapsteoretiske ståsted: kritisk realisme, brukes som grunnlag i drøfting av aspekter ved forbruk og forbrukeratferd. Hva som kjennetegner begrepene materialitet og materialisme vil bli diskutert. Det vil også sider ved masseproduksjon, strategier for designundervisning, hvordan vurdere kvalitet, kritisk tenkning og mulighetsrom for undervisning knyttet til fagområdet. Årsaker og mekanismer som kan ligge bak ulike valg man tar i forbindelse med forbruk vil også drøftes. Mine perspektiver, avhandlingens teorigrunnlag og empiriske undersøkelse filtreres gjennom en kritisk realistisk drøfting, for å fremme filosofiske og fagdidaktiske betraktinger som kan brukes i undervisningssammenheng. Sentrale perspektiver som løftes frem i avhandlingen er viktigheten av bevisstgjøring gjennom utdanning, omsorg for naturen og de skapte omgivelsene, hvor kunnskap om den materielle verden kan ha positiv påvirkning på bærekraftig forbrukeratferd, men også i forbindelse med hvordan ting designes og skapes.en
dc.description.abstractThis master thesis explores the material world as a point of departure to discuss mass production and environmental challenges from the perspectives of general design education. The increased production of manufactured goods and our consumer behaviours affect the environment and the production of waste. The environmental challenges we face today will almost certainly increase in the near future. Knowledge about our attachment to artefacts is therefore seen as a possible advantage to increase the lifespan of artefacts and to slow down mass consumption. A closer look at our relationships to things and how design education can contribute to more sustainable consumption is therefore relevant. Reparation and attachment to artefacts lies within the practical and aesthetic area of exploration associated with the thesis. This thesis seeks to contribute to insights within a complex and interdisciplinary field, branching into philosophical perspectives on the throwaway society and also considering social ethics and the positive possibilities that education can provide. Averseness connected to care and understanding of the human role in the natural world is essential. To address the matter at hand the following question were formulated: Which possibilities for design education in general can arise by exploring human attitudes towards consumption and attachment to artefacts? A discussion of materiality as a concept and the possibilities that may be revealed regarding the usage of the concept will be made. There will also be a discussion about materialism from the perspective of taking care of resources in the world. Asking if the concept of materialism deserves to be connected to a negative interpretation with a focus on overconsumption and a throwaway attitude. General design education and attachment to artefacts can be key factors in shifting attitudes towards artefacts and materialism in the direction of sustainable development. The thesis build upon ideas from critical realism, where the essential idea is to reveal the real world and try to point out underlying mechanisms that can affect and create different phenomena. The thesis aim is to improve didactic strategies for design education in general.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectUndervisningen
dc.subjectMenneskers holdningeren
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en
dc.titleRelasjoner mellom menneske og ting - materialitet og forbruk i et designdidaktisk perspektiven
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel