Show simple item record

dc.contributor.authorBenjaminsen, Tor A
dc.contributor.authorSvarstad, Hanne
dc.date.accessioned2018-05-04T11:17:15Z
dc.date.accessioned2018-06-27T19:08:39Z
dc.date.available2018-05-04T11:17:15Z
dc.date.available2018-06-27T19:08:39Z
dc.date.issued2018-04
dc.identifier.citationBenjaminsen TA, Svarstad H. REDD og norsk klimakolonialisme i Tanzania. Internasjonal Politikk. 2018;76(1):24-46en
dc.identifier.issn0020-577X
dc.identifier.issn1891-1757
dc.identifier.issn1891-1757
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6002
dc.description.abstractFinansiering av internasjonalt skogvern som klimatiltak (REDD) har det siste tiåret spilt en viktig rolle i Norges internasjonale profilering. Dette er et tiltak det i Norge har vært tverrpolitisk enighet om, og som frivillige organisasjoner, media og forskere har støttet, i kontrast til en betydelig internasjonal kritikk. REDD passer godt til idéen om «internasjonal kostnadseffektivitet», som har utgjort det klimapolitiske hovedprinsippet for norske regjeringer siden slutten av 1980-tallet. I Tanzania finansierte Norge ni pilotprosjekter innen REDD i 3-5 år fra 2010. Under og etter prosjektperioden har vi fulgt et av disse prosjektene som har blitt fremhevet av norske myndigheter som spesielt vellykket. Det var særlig prosjektets jordbrukskomponent, som skulle kompensere for tapt tilgang til skog, som stadig har blitt presentert som en suksess. Vi viser at prosjektet i stedet har medført omfattende negative konsekvenser for folk i landsbyene rundt den vernede skogen. Slik er dette et eksempel på at et rikt land i det globale Nord bruker sin økonomiske makt til å innføre skogvern som klimatiltak i Sør som ekskluderer folk som har brukt skogen i generasjoner. På den ene siden tjener Norge på dette vernet, først i form av internasjonal profilering, dernest finansielt dersom skogvern skulle bli en del av et internasjonalt karbonmarked slik Norge har ivret for. Samtidig skyves kostnadene over på folk lokalt, og vi ser derfor dette prosjektet og den norske REDD-satsingen i Tanzania som en form for klimakolonialisme.en
dc.language.isonben
dc.publisherCappelen Damm Akademisken
dc.relation.ispartofseriesInternasjonal Politikk;Årgang 76, Nummer 1
dc.rights© 2018 Tor A. Benjaminsen, Hanne Svarstad. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license. Citation: Tor A. Benjaminsen, Hanne Svarstad (2018). «REDD og norsk klimakolonialisme i Tanzania». Internasjonal Politikk, 76, 1: 24–46. http://dx.doi.org/10.23865/intpol.v76.654 REDD står for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Emneordene "klimatiltak" og "klimapolitikk" er gitt for å gi en bedre beskrivelse av artikkelen, og baserer seg på artikkelens innhold.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectREDDen
dc.subjectKlimakolonialismeen
dc.subjectTanzaniaen
dc.subjectKlimatiltaken
dc.subjectKlimapolitikken
dc.titleREDD og norsk klimakolonialisme i Tanzaniaen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2018-05-04T11:17:15Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.23865/intpol.v75.654
dc.identifier.cristin1583505
dc.source.journalInternasjonal Politikk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© 2018 Tor A. Benjaminsen, Hanne Svarstad. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license. Citation:  Tor A. Benjaminsen, Hanne Svarstad (2018). «REDD og norsk klimakolonialisme i Tanzania». Internasjonal Politikk, 76, 1: 24–46. http://dx.doi.org/10.23865/intpol.v76.654

REDD står for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation.
Emneordene "klimatiltak" og "klimapolitikk" er gitt for å gi en bedre beskrivelse av artikkelen, og baserer seg på artikkelens innhold.
Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2018 Tor A. Benjaminsen, Hanne Svarstad. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license. Citation: Tor A. Benjaminsen, Hanne Svarstad (2018). «REDD og norsk klimakolonialisme i Tanzania». Internasjonal Politikk, 76, 1: 24–46. http://dx.doi.org/10.23865/intpol.v76.654 REDD står for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Emneordene "klimatiltak" og "klimapolitikk" er gitt for å gi en bedre beskrivelse av artikkelen, og baserer seg på artikkelens innhold.