Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAure, Venke
dc.contributor.advisorBryhn, Anne
dc.contributor.advisorBjerkestrand, Karin Brunvathne
dc.contributor.authorTaranrød, Kjerstin Løvskeid
dc.date.accessioned2018-04-13T11:20:03Z
dc.date.available2018-04-13T11:20:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5880
dc.descriptionMaster i estetiske fagen
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan en historie fra virkeligheten kan bearbeides til et teatermanus. Det er den kunstneriske prosessen som undersøkes, der det å belyse de valgte dramaturgiske strategiene vektlegges. Dette er kunstnerisk forskning der det forskes på og med kunsten med kvalitative metoder. Den virkelige historien er bestemor og bestefars møte på sanatorium som ble innhentet gjennom kvalitativt forskningsintervju. Videre har dokumentanalyse blitt anvendt for å få mer informasjon om tuberkulose og sanatorium. Underveis i manusutviklingen har det blitt skrevet autoetnografi for å dokumentere prosessen. I analysen av autoetnografien fant jeg hvilke dramaturgiske strategier som ble valgt. De dramaturgiske strategiene som fikk størst betydning i manuset blir diskutert opp mot teori. Hovedvekten av teorien som blir anvendt i denne avhandlingen omhandler dramaturgi bestående av både teater- og filmteori. Forskningen gir et innblikk i en kunstnerisk prosess hvor den kunstneriske intensjonen er å ta vare på en bit av historien som kanskje blir glemt hvis den ikke fortelles videre.en
dc.description.abstractThis Master's thesis explore how real life events and life stories can be applied and transformed into theatre script. The creative process of playwriting is explored, and the chosen dramaturgical strategies are emphasized. This is artistic research that research on and through the arts using qualitative methods. The true life story applied in this thesis is the story of how my grandmother and grandfather met as patients at a tuberculosis hospital. Their memories are obtained by qualitative interviewing. Document analysis has been used to find further information about tuberculosis and sanatoriums. To document the progress, I have written an autoethnography on the process of manuscript writing. In the assessment of the autoethnography I found the chosen dramaturgical strategies. The dramaturgical strategies found to be most important in the script are evaluated in regard to theory. The majority of the theory applied in this thesis is perspectives on dramaturgy, both theatre and screen theory. The research presents an insight to an artistic process of play writing, where the writer whish to preserve and retell a narrative before the voices get lost, thus, preserving a piece of history which otherwise would be lost unless told.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectTeatermanusen
dc.subjectKunstnerisk prosessen
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Film- og teatervitenskap: 170::Teatervitenskap: 172en
dc.titleDramaturgiske strategier i manusutvikling - Fra virkelighet til teatermanusen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel