Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAbrahamsen, Bente
dc.contributor.authorFekjær, Silje Bringsrud
dc.date.accessioned2018-01-11T16:31:21Z
dc.date.accessioned2018-03-19T09:19:12Z
dc.date.available2018-01-11T16:31:21Z
dc.date.available2018-03-19T09:19:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationAbrahamsen BA, Fekjær SBF. Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter. Tidsskrift for samfunnsforskning. 2017;58(4):389-408en
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.issn1504-291X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5761
dc.description.abstractJobber kvinner deltid i noen yrker på grunn av strukturelle forhold som de møter i yrket, eller er kvinnene som søker seg til disse yrkene mindre dedikerte og mer orienterte mot deltidsarbeid? I denne artikkelen undersøker vi når forskjeller i deltidsønsker etableres blant politi- og sykepleierstudenter, og om det er de minst dedikerte som ønsker deltidsarbeid. Studien er basert på en longitudinell spørreundersøkelse hvor politi- og sykepleierstudenter er fulgt fra de starter på studiet og frem til uteksaminering (N=661). Resultatene viser at kvinnelige sykepleierstudenter er mer orienterte mot deltidsarbeid enn kvinnelige politistudenter. Forskjellen i deltidspreferanser er tydelig allerede når de starter på utdanningen, og dette holder seg gjennom studiet. Vi finner også at de som er mest dedikerte til yrket oftere ønsker å jobbe heltid, men forskjellen i yrkesdedikasjon forklarer i liten grad forskjellen i deltidsønsker mellom sykepleierstudenter og politistudenter. Studien indikerer at deltidsorientering og dedikasjon til yrket formes tidlig. Politi- og sykepleierstudenter er ulike allerede ved studiestart. Tidlige preferanser for deltid kan være med på å forklare hvorfor deltidsarbeid er mer utbredt i sykepleieryrket.en
dc.description.abstractDo women work part-time in some professions due to occupational structures, or are the women seeking these professions less committed and more oriented toward part-time work? In this article we investigate when differences in part-time preferences are established among police and nursing students, and whether the least committed also prefer part-time work. The study is based on a longitudinal survey following students in nursing and policing from the beginning of their education and until graduation (N=661). The results show that female nursing students are more oriented towards working part-time than female police students, and this holds true from the beginning of their studies. We also find lower levels of professional commitment among students who plan to work part-time. However, nursing students are also more oriented towards part-time work when we compare them with police students with the same level of professional commitment. This study indicates that differences in preferences for part-time work and professional commitment are present at an early stage. Police officers and nurses have different plans for part-time work from the start, and this can be one of the explanations of the relatively high level of part-time work in nursing.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlaget (Scandinavian University Press)en
dc.rightsThis article is downloaded from www.idunn.no. © 2017 Author(s). This is an Open Access article distributed under the terms of th e Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectDeltiden
dc.subjectYrkesdedikasjonen
dc.subjectPolitien
dc.subjectSykepleieren
dc.subjectStudenten
dc.subjectPart-time worken
dc.subjectProfessional commitmenten
dc.subjectPoliceen
dc.subjectNursesen
dc.subjectStudentsen
dc.titleDedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenteren
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2018-01-11T16:31:21Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1506371
dc.source.journalTidsskrift for samfunnsforskning


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

This article is downloaded from www.idunn.no. © 2017 Author(s).
This is an Open Access article 
distributed under the terms of th
e Creative Commons CC-BY-NC 4.0
License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som This article is downloaded from www.idunn.no. © 2017 Author(s). This is an Open Access article distributed under the terms of th e Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).