• Antropologisk forskning i sensitive felt: retningslinjer til besvær 

   Rysst, Mari (Norsk Antropologisk Tidsskrift;Årgang 31, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-17)
   Denne artikkelen handler om tre metodologiske utfordringer knyttet til anonymisering, samtykke og detalj-planlagte feltarbeid. Antropologisk forskning er en hermeneutisk, fenomenologisk forskningstradisjon som vektlegger ...
  • Popularity, Gender and Social Inclusion among Girls i ethnically diverse contexts in Norway 

   Rysst, Mari (International Journal of Child, Youth and Family Studies;Vol 11 No 1 (2020): International Journal of Child, Youth and Family Studies, Journal article; Peer reviewed, 2020-02-12)
   This article discusses the phenomenon of popularity and its implications for gender construction, social inclusion, and gender equality among girls in two ethnically diverse contexts in Norway. At one field site, girls of ...