• Compliance with water advisories after water outages in Norway 

   Hyllestad, Susanne; Veneti, Lamprini; Bugge, Annechen Bahr; Rosenberg, Thea Grav; Nygård, Karin Maria; Aavitsland, Preben (BMC Public Health;19, Article number: 1188 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-08-15)
   Background Water advisories, especially those concerning boiling drinking water, are widely used to reduce risks of infection from contaminants in the water supply. Since the effectiveness of boil water advisories (BWAs) ...
  • Skreddersøm til barnets beste? Om personvern og markedsføring på norske barns sosiale medieprofiler 

   Rosenberg, Thea Grav; Storm-Mathisen, Ardis; Steinnes, Kamilla Knutsen; Mainsah, Henry (Barn;Vol 37 No 3-4 (2019): Forskning om barn og barndom i Norden, Journal article; Peer reviewed, 2019-01-15)
   Denne artikkelen diskuterer barns rett til deltagelse og beskyttelse på internett i relasjon til kommersielle tredjepartsaktørers bruk av digitale persondata. Det tas utgangspunkt i FNs barnekonvensjon, norsk lovgivning, ...
  • Trust and the don't-want-to-complain bias in peer-to-peer platform markets 

   Berg, Lisbet; Slettemeås, Dag; Kjørstad, Ingrid; Rosenberg, Thea Grav (International Journal of Consumer Studies;Volume 44, Issue 3, May 2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-01-04)
   This paper addresses peer‐to‐peer (P2P) digital platform markets, often associated with the “sharing economy” or the “collaborative economy”. Such digital platforms, facilitating new purchasing channels for consumers by ...