• Hvordan går det med folks økonomi i koronatider? Rapport nr. 2 

      Poppe, Christian; Kempson, Elaine (SIFO Rapport;2020:12, Research report, 2020-10-08)
      Denne rapporten omhandler resultater fra den andre spørreundersøkelsen i en serie av surveyer om effekter av koronakrisen for folks privatøkonomi. Analysene av juni-dataene gir et mer positivt bilde av den økonomiske ...