• Lånefinansiert forbruk i Norge anno 2019 

      Poppe, Christian; Borgeraas, Elling; Bakkeli, Nan Zou (SIFO Rapport;2019:13, Research report, 2019-12-18)
      Rapporten anlegger et helhetsperspektiv på lån til forbruk, og er basert på premisset om at t husholdenes opptak og bruk av lån gjennom ulike låneprodukter forutsetter en sosial aksept. Analysene omhandler to hovedproble ...