• Alt er relativt: ytelser til barnefamilier i norske asylmottak, 1989–2017 

   Seeberg, Marie Louise (Tidsskrift for velferdsforskning;Årgang 20, nr. 4, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen tar for seg økonomiske rammer for barnefamilier i asylmottak i perioden 1989 til 2017. Det finnes ikke studier av langsiktige konsekvenser av fattigdom for barn og unge i asylmottak. Det meste som utføres ...
  • “Does She Speak Norwegian?” Ethnic dimensions of hierarchy in Norwegian health care workplaces 

   Dahle, Rannveig; Seeberg, Marie Louise (Nordic Journal of Migration Research;3(2), Journal article; Peer reviewed, 2013-07)
   This article highlights implications of two aspects of glocalisation - migration and New Public Management - at different levels in the Norwegian health care sector. They meet in the concept of competence, the central ...
  • 'Har vi hatt leksehjelp nå?' Sosial utjevning når alle skal med 

   Seeberg, Marie Louise; Seland, Idunn; Hassan, Sahra Cecilie (Sosiologi i dag;44(4), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I en kompleks verden får tiltak og ordninger ofte andre virkninger enn planlagt, fordi det skjer uforutsette ting i omgivelsene. Det kan også være paradokser innebygd i den enkelte ordning som gjør at resultatene ikke blir ...
  • Waiting: Migrant nurses in Norway 

   Vaughn, Taylor; Seeberg, Marie Louise; Gotehus, Aslaug (Time & Society;Volume: 29, issue: 1, Journal article; Peer reviewed, 2019-10-17)
   Theories of waiting have created interest and discussion among migration scholars and especially in studies of asylum seekers, where imposed waiting is a key part of the experiences studied. “Skilled labour migrants” such ...