• 'Har vi hatt leksehjelp nå?' Sosial utjevning når alle skal med 

      Seeberg, Marie Louise; Seland, Idunn; Hassan, Sahra Cecilie (Sosiologi i dag;44(4), Journal article; Peer reviewed, 2014)
      I en kompleks verden får tiltak og ordninger ofte andre virkninger enn planlagt, fordi det skjer uforutsette ting i omgivelsene. Det kan også være paradokser innebygd i den enkelte ordning som gjør at resultatene ikke blir ...