Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersson-Bakken, Emilia Ingegerd
dc.contributor.authorBakken, Jonas
dc.date.accessioned2017-12-19T10:42:54Z
dc.date.accessioned2018-02-23T12:39:56Z
dc.date.available2017-12-19T10:42:54Z
dc.date.available2018-02-23T12:39:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationAndersson-Bakken EAB, Bakken J: Kulturmøter og kulturkonflikter i norsklærebøker. In: Bakken J, Oxfeldt E. Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier, 2017. Universitetsforlaget p. 18-31en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5683
dc.description.abstractArtikkelen viser hvordan forfatterne av to norsklærebøker for videregående skole har valgt ulike strategier for å inkludere et flerkulturelt perspektiv i norskfaget. Grip teksten henvender seg til elever med en tradisjonell norsk kulturbakgrunn og forsøker å gjøre dem bevisste på de stereotype og etnosentriske oppfatningene de har av mennesker fra andre kulturer. Moment henvender seg til alle elever i dagens flerkulturelle norske skole og minner dem om at den grunnlovfestede ytringsfriheten er en nødvendighet for dialog og fredelig sameksistens mellom kulturer.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/apne-dorer-mot-verden/kulturmoter-og-kulturkonflikter-i-norsklereboker
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attr ibution-NoDerivatives 4.0 In ternational (CC BY-ND 4.0). To view a copy of this license, visit http ://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.subjectLærebøkeren
dc.subjectNorskfageten
dc.subjectKulturmøteren
dc.subjectKulturkonflikteren
dc.subjectSkoleen
dc.titleKulturmøter og kulturkonflikter i norsklærebøkeren
dc.typeChapteren
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2017-12-19T10:42:54Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1529551
dc.source.isbn978-82-15-03022-7


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

This work is licensed under the Creative Commons Attr
ibution-NoDerivatives 4.0 In
ternational (CC BY-ND 4.0).
To view a copy of this license, visit http
://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som This work is licensed under the Creative Commons Attr ibution-NoDerivatives 4.0 In ternational (CC BY-ND 4.0). To view a copy of this license, visit http ://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.