Show simple item record

dc.contributor.authorWitczak, Oliwia
dc.contributor.authorEvensen, Herman Sebastian Folkestad
dc.contributor.authorAndersen, Jorunn Marie
dc.contributor.authorHerning, Hilde
dc.contributor.authorHaugen, Trine B.
dc.date.accessioned2017-12-15T15:17:29Z
dc.date.accessioned2018-01-31T12:10:49Z
dc.date.available2017-12-15T15:17:29Z
dc.date.available2018-01-31T12:10:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationWitczak O, Evensen HSF, Andersen JM, Herning H, Haugen TB. Sædanalysen. Bioingeniøren. 2017en
dc.identifier.issn0801-6828
dc.identifier.issn1890-1875
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5630
dc.description.abstractBakgrunn: Sædanalysen er et viktig verktøy i utredningen av ufrivillig barnløshet. Standard sædanalyse inkluderer spermiekonsentrasjon, totalt antall spermier, spermiemotilitet og spermiemorfologi. Analysen er basert på subjektive vurderinger og er vanskelig å standardisere. Ofte utføres metodene noe ulikt ved forskjellige laboratorier. Verdens helseorganisasjon har utarbeidet retningslinjer for hvordan en human sædprøve bør undersøkes. Materiale og metoder: Denne artikkelen er basert på retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon, forfatternes erfaringer og forskning i fagfeltet samt litteratursøk i PubMed og Google Scholar. Resultater/Diskusjon: For å oppnå nøyaktige og reproduserbare resultater og å kunne sammenligne resultater med andre laboratorier, er det nødvendig at undersøkelsene av sædprøven er standardiserte. De seneste retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon, publisert i 2010, er i større grad evidensbaserte enn de tidligere anbefalingene. I denne artikkelen omtaler vi de sentrale undersøkelsene som gjøres i en standard sædanalyse, referanseområder for de ulike sædvariablene, utvalgte metoder som ikke inngår i standard analyse, kvalitetssikring ved laboratoriet og klinisk betydning av sædparameterne.en
dc.description.abstractBackground: Semen analysis is an important tool in the investigation of involuntary childlessness. Standard semen analysis includes sperm concentration, total sperm count, sperm motility, and sperm morphology. The analysis is based on subjective evaluations, which are difficult to standardize. Assessments often vary between different laboratories. The World Health Organization has developed guidelines for examination of human semen. Material and methods: This article is based on the guidelines of the World Health Organization, on the authors’ experiences and research in the field, as well as literature searches in PubMed and Google Scholar. Results/Discussion: In order to achieve accurate and reproducible results and to compare the results with those from other laboratories, it is necessary that the examination of the semen sample is standardized. The latest World Health Organization guidelines, published in 2010, are more evidence-based than the previous recommendations. In this article, the methods used in standard semen analysis are reviewed. Reference values for the different semen variables, selected methods not included in standard analysis, quality assurance at the laboratory, and clinical significance of the semen parameters is also discussed.en
dc.language.isonben
dc.publisherNITO Bioingeniørfaglig institutt.en
dc.subjectSædanalyseen
dc.subjectStandardiseringen
dc.subjectVerdens helseorganisasjonen
dc.subjectReferanseverdieren
dc.subjectKvalitetssikringen
dc.subjectSemen analysisen
dc.subjectStandardizationen
dc.subjectWorld Health Organizationen
dc.subjectReference valuesen
dc.subjectQuality assuranceen
dc.titleSædanalysenen
dc.typeAcademic articleen
dc.date.updated2017-12-15T15:17:28Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://www.bioingenioren.no/fag/fag-oversiktsartikkel/sadanalysen/
dc.identifier.cristin1528248
dc.source.journalBioingeniøren


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record