Copyright (c) 2017 Anne Birgitta Nilsen, Sandra Fylkesnes, Sølvi Mausethagen
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Copyright (c) 2017 Anne Birgitta Nilsen, Sandra Fylkesnes, Sølvi Mausethagen Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.