Show simple item record

dc.contributor.authorTufte, Per Arne
dc.contributor.authorLyngstad, Torkild Hovde
dc.contributor.authorBirkelund, Gunn Elisabeth
dc.date.accessioned2011-01-18T09:08:03Z
dc.date.available2011-01-18T09:08:03Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationTufte, P.A., Lyngstad, T.H. & Birkelund, G.E. (2010). Agentbasert modellering : en del av samfunnsvitenskapenes verktøykasse. Tidsskrift for samfunnsforskning, 51 (3), 335-362en_US
dc.identifier.issnPrint: 0040-716x
dc.identifier.issnOnline: 1504-291X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/544
dc.description.abstractAgentbasert modellering – en del av samfunnsvitenskapenes verktøykasse I denne artikkelen introduserer vi agentbaserte modeller og gir eksempler på hvordan slike modeller har vært brukt i analyser av sosiale fenomener. Agentbaserte modeller er databaserte simuleringsmodeller som definerer et sett med agenter som handler og samhandler innenfor bestemte omgivelser. Med utgangspunkt i dette kan en studere hvordan det genereres samhandlingsmønstre og strukturer mellom agentene. Agentbaserte modeller kan på denne måten hjelpe samfunnsforskere til bedre forståelse av sosiale mekanismer og prosesser. De er nyttige for utviklingen av samfunnsfagene fordi de i større grad enn matematisk-analytiske modeller tillater forskeren å undersøke enkeltelementer og mekanismer – nuts and bolts – i kompliserte sosiale prosesser.nob
dc.description.abstractAgent-based modelling - A toolbox for social scientists. In this article, we introduce agent-based models and give examples of how they have been used in various analyses of social phenomena. Computer-based models such as these take agents and their physical and social environment as a starting point to reveal the interaction patterns and structures that emerge when agents interact. We argue that agent-based modelling can help social scientists to better understand social mechanisms and processes. Agent-based models are useful for the development of the social sciences because, to a much greater extent than analytical mathematical models, they permit the researcher to examine elements and mechanisms – the nuts and bolts – of complex social processes.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for samfunnsforskning;51 (3)
dc.subjectAgentbaserte modelleren_US
dc.subjectSimuleringen_US
dc.subjectSosiale mekanismeren_US
dc.subjectSosiale prosesseren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.titleAgentbasert modellering : en del av samfunnsvitenskapenes verktøykasseen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionPostprint version of published article. Original can be found at URL: http://www.idunn.no/ts/tfs/2010/03/art02en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/ISSN1504-291X-2010-03-01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record